Green Key

Vastuullisuus on tärkeä osa yrityksemme arvoja ja olemme työskennelleet pitkäjänteisesti vastuullisuuden lisäämiseksi.

Green Key
Tunnustuksena kehitystyöstä on hotellimme saanut kansainvälisen Green Key sertifikaatin. Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Merkki perustuu majoitusalalle suunniteltuihin ympäristökriteereihin, joiden noudattamiseen ja seurannan raportointiin osallistuja sitoutuu. Hotellihuoneissamme asiakkaat voivat lajitella jätteitä roskakoreihin sekä minimoida veden-, pyykin- ja sähkönkulutusta. Huoneissamme on huoneistokohtainen lämmön säätö ja käytämme koko talossa vihreää sähköä. Hotellihuoneiden siivous hoidetaan ympäristömerkityillä puhdistusaineilla. Energiatehokkuutta seurataan kiinteistöteknisen hallintajärjestelmän avulla.

Green Key -hotellit ovat sitoutuneet noudattamaan kansainvälisen Green Key -ohjelman ympäristökriteerejä. Hotellin tulee täyttää kaikki pakolliset peruskriteerit, joita on yhteensä 60 kpl. Ne koskevat mm. vedenkäyttöä, energiansäästöä, puhtaanapitoa, jätteitä, ympäristötietoisuuden kasvattamista ja aktiivista viestintää. Kriteeristö on julkisesti saatavilla täältä.

Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatussäätiön FEE:n (Foundation for Environmental Education) hallinnoima. Suomessa Green Key -merkin myöntää ja sen käyttöä valvoo Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n kokonaan omistama Suomen Ympäristökasvatus Oy. Green Key -sertifioidut majoitusalan yritykset voivat hyödyntää kansainvälistä Green Key -tunnusta viestinnässään.

Merkki myönnetään vuodeksi kerrallaan. Green Key -sertifioinnista päättää kansallinen tuomaristo.

Sustainable Travel Finland
Hotel Haaga Central Park on saanut Visit Finlandin myöntämän kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -merkin. Sustainable Travel Finland -merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa, viestiä yhtenäisemmin Suomesta kestävän matkailun maana, helpottaa matkailijoiden valintoja matkustuspäätöksiä tehtäessä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kunnan ja muiden julkisten toimijoiden, alueorganisaatioiden ja yritysten välillä. Merkin saadakseen yrityksen täytyy täyttää Visit Finlandin luoma kriteeristö, joka huomioi niin taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen kuin kulttuurisen kestävyyden.

Sustainable Travel Finland

Tilaajavastuu
Hankintakilpailutuksissa edellytämme myös alihankkijoiltamme, että he noudattavat yrityksemme mukaista vastuullisen toiminnan vaatimuksia. Olemme mm. Valtionhallinnon kokous- ja majoituspalveluiden puitesopimustoimittaja. Näiden sopimusten kilpailutusten yhtenä kriteerinä on, että yrityksellä on ympäristöohjelma ja että yritys on muutoinkin vastuullinen toimija ja hoitanut lakisääteiset velvoitteensa. Samat ohjeet koskevat myös alihankkijoitamme.

Tilaajavastuulain edellyttämät velvollisuudet olemme yrityksessämme ratkaisseet liittymällä Luotettava Kumppani-palveluun. Täältä voidaan helposti tarkistaa, että yritys on hoitanut erilaiset talous-, vero-, sotu- ja muut lakisääteiset viranomaismaksut.

Kilpailutukset
Omissa kilpailutuksissamme olemme noudattaneet periaatetta, että mikäli palvelun tarjoajissa on kaksi samanarvoista tarjousta, valitsemme vastuullisemman toimijan. Yritykseemme on tilattu myös ”vastuullisuusuutiset” – niminen sähköinen uutiskirje.

Omavalvonta
OVA-omavalvontajärjestelmä vastaa kokonaisvaltaisesti kaikkiin keittiöiden omavalvonnan tarpeisiin, sillä siinä on otettu huomioon pienimmätkin yksityiskohdat. Kaikki laitteet lähettävät langattomasti seurantatiedot järjestelmään, joka koostaa mittauksista omavalvonnan raportit automaattisesti. Seurantatulosten ylittäessä raja-arvot ohjelma tekee hälytyksen viiveettä. Järjestelmä räätälöidään aina jokaisen käyttökohteen vaatimusten mukaan. Asiantuntijat kartoittavat kohteen omavalvonnan asettamat tarpeet, valitsevat käyttötarkoituksen ja tilojen perusteella sopivimmat tuotteet sekä asentavat laitteet paikalleen käyttövalmiiksi.

Näin me toimimme ympäristön hyväksi joka päivä:

Teemme yhdessä: koko henkilökuntamme on mukana ympäristötyössä ja saamme osana työtämme koulutusta ympäristöasioissa

Lajittelemme jätteet tarkasti ja tehokkaasti – uudelleenkäyttöön soveltuvat ohjataan kierrätykseen

Tehostamme vedenkäyttöä: keittiössä tiskaamme tarkasti ja tehokkaasti ja valtaosassa huoneistamme on vettä tehokkaasti säästävät suihkut ja hanat.

Valaistuksessa käytämme energiansäästö- ja led-lamppuja. Näitä meillä on jo vähintään puolessa valaisimista. Aina kun vaihdamme uuden lampun, valitsemme ympäristöä säästävän vaihtoehdon.

Suosittelemme ympäristöystävällistä liikkumista: hotellista riippuen valittavanasi on polkupyöriä, potkulautoja, kävelysauvoja, sähköautoja, rullaluistimia, sähkötakseja sekä julkisen liikenteen yhteydet ja helpot ohjeet niiden käyttämiseksi. Suosimme myös itse ympäristöystävällistä liikkumista.

Meillä on aina tarjolla lähi- ja luomuruokaa sekä kasvivaihtoehto ravintolassamme.

Pidämme kiinteistön laitteistot ilmanvaihdosta jääkaappeihin hyvässä kunnossa ja laitteet näin energiatehokkaassa toiminnassa.

Kerromme tekemästämme ympäristötyöstä ja sen merkityksestä.

Innostamme asiakkaatkin mukaan. Jokaisesta huoneesta löytyy vinkkejä miten hotellivieraana voit säästää ympäristöä.

Pidämme huolen, että noudatamme toiveitasi: jos jätät pyyhkeen naulakkoon, emme vaihda sitä.

Autamme nauttimaan upeasta suomalaisesta luonnostamme: kaikista hotelleista löydät tietoa lähimmistä luontokohteista

greenleaders Green Key GDPR Compliance 2019 D-Fence Oy eco friendly hotel in Helsinki
Kayak Travel Awards Venuu suosittelee Sustainable Travel Finland